استفاده ازگیاهان به منظور پالایش هوای محیط های بسته مورد توجه بسیارزیادی قرار گرفته است.

تغییرات ژنتیکی از جمله تغییر در توالی DNA ، تغییر در ساختار کروموزوم ها و تغییر در تعداد کروموزوم ها می توانند تنوعات سوماکلونالی را ایجاد نمایند.

گیاهان زینتی که پس از ایجاد تنوعات سوماکلونالی به عنوان گیاهان زینتی جدید معرفی شده اند میتوان به دوگل داوودی تولید شده توسط Khalid اشاره کرد.

بطور کلی بیشترین تنوعات ژنتیکی که در گیاهان مشاهده میشود حاصل تغییرات خود به خودی است که به مرور زمان در ژرم پلاسم های مختلف ایجاد شده است.

محققان همواره در صدد استفاده از منابع دیگر برای ایجاد تنوع هستند زیرا ژرم پلاسم های موجود هنوز هم نمیتوانند جوابگوی نیاز مصرف کنندگان تنوع طلب باشند.

از آنجا که جهش خود به خودی به ندرت اتفاق می افتد تولید جهش یافته های القایی راه مناسبی برای ایجاد تنوع در گیاهان محسوب میشود.

کشت درون شیشه ای امکان استفاده از تکنیک موتاسیون را به خوبی برای گیاهانی که از طریق جنسی و غیر جنسی تکثیر میشوند را فراهم میکند.

برخی از مهمترین گیاهان زینتی که به صورت گل بریدنی و یا گیاه گلدانی برای اصلاح از طریق جهش مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: رز ، داوودی ، میخک ، ارکیده ، شمعدانی و اختر .

در رز ها ایجاد جهش با استفاده از ماده شیمیایی اتیل متان سولفونات و با استفاده از اشعه X انجام گرفته است

 در داوودی ایجاد تنوع هم با موتانت های شیمیایی و هم با مونتهای فیزیکی انجام گرفته است .

ایجاد جهش سوماتیکی جهت تغییر رنگ گل داوودی با استفاده از اشعه گاما توسط همکاران گزارش گردید

از تلفیق کردن کشت درون شیشه ای با تابش پرتو های الکترون یک روش جدید اصلاحی برای گل داوودی بوجود می آید

رنگ گل :

رنگ گل تحت تاثیر سه نوع رنگدانه ، فلاونوئید ها ،کاروتنوئید ها و بتالائین ها است.

که از این میان فلاونوئید ها معمولترین یوده و طیف رنگی زیادی را از زرد تا قرمز و آبی را ایجاد می کنند

از فلاونوئید های مهم در ایجاد رنگ گل ، آنتوسیانین ها هستند که در سلولهای اپیدرمی گلبرگ یافت میشوند

کاروتنوئید ها در پلاستید سلولی قرار گرفته و رنگ های زرد را ایجاد میکنند ، این رنگدانه ها همراه با آنتوسیانین ها رنگهای برنز ، قهوه ای و نارنجی ویا قرمز را در گلبرگ موجب میشوند

بتالائین ها به ندرت یافت شده و رنگ های شیری ، زرد ،نارنجی و بنفش را ایجاد مینمایند

ماندگاری گل :

یکی دیگر از اهداف اصلاحی گیاهان زینتی ایجاد ارقامی با ماندگاری بیشتر گل در مرحله پس از برداشت است

عمر پس از برداشت گلها عمدتا تحت تاثیر تغذیه ، آلودگی باکتریایی و میزان اتیلین تولید شده در گیاه قرار میگیرد

مهمترین گلهای شاخه بریده جهان رز ، میخک و داوودی هستند از بین اینها تنها تولید درون زای اتیلین در میخک به پیری گلهای آن می انجامد

همه گلهای شاخه بریده به درجات مختلف به آلودگی های باکتریایی موجود در آب گلجای حساسیت دارند . این آلودگی به بسته شدن آوندها و متوقف شدن حرکت آب در ساقه و در نتیجه به پژمردگی و کاهش عمر پس از برداشت گلها می انجامد

کمبود مواد غذایی ، عمدتا قندها ، یکی دیگر از عوامل تسریع در بروز پیری است که میتوان با اضافه نمودن افزودنی های غذایی به آب گلجای به طول عمر پس از برداشت گلها افزود .

یکی از راه های افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده تیمار میخک با تیوسولفات نقره محسوب میشود اما ، از آنجا که نقره ماده ای سمی است بهنژادگران بر آنند تا با استفاده از روش های دیگر پیری را در میخک متوقف کنند.

عطر گل:

عطر گل در جذب گرده افشانها و برای مصرف کنندگان بازار گل و گیاه از اهمیت ویژه برخوردار است. ماده معطره گلها از ترکیبات مختلفی تشکیل شده است، بیش از 700 ترکیب در 60 خانواده گیاهی شناسایی شده اند که عمدتا مشتقات اسیدهای چرب نظیر بنزوئیدها ، فنیل پروپانوئید ها و ترپنوئیدها می باشند.

مقاومت به بیماری ها :

بازارتجاری گل و گیاه همواره در معرض بیماری ها قرار داشته و سالانه خسارات زیادی را متحمل میشود.

همواره روش هایمتعددی به کار گرفته شده تا با هجوم و انتشار آنها مبارزه نمایند.

مواد شیمیایی بطور معمول برای مقابله با عوامل بیماری زا و حاملین آنها چه در سطح کم و چه در سطح تجاری مورد استفاده قرار میگیرند.

این مواد هم گران بها بوده و هم برای محیط زیست خطرناک میباشند،گاهی اوقات ایجاد تغییر در مدیریت محصول میتواند برای مبارزه با آفات و بیماری ها موثر باشد.

برای مثال استفاده از سیستم های کشت هیدروپونیک در گلهای شاخه بریده از جمله میخک به کنترل آفات و بیماریها کمک کرده است اما این تغییرات هزینه براند.

یکی از راههای پایین آوردن هزینه های تولید اصلاح گیاهانی است که بع مواد شیمیایی کمتری نیاز دارند و مقاوم به انواع قارچ ها ، باکتری ها ، ویروس ها ، نماتد و حشرات باشند

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا