از تعویض بی مورد گلدان گل بپرهیزید، با تعویض ناگهانی گلدان فقط شوک به گیاه وارد می کنید.

 هر کودی را به گل ها ندهید.

 هر سمی را به گل ها نزنید.

 از هرخاکی برای گل ها استفاده نکنید، حتما خاک استریلیزه و بسته بندی گلخانه بگیرید.

 گل ها به طور کلی به سرما و گرمای زیاد حساس هستند، دمای نرمال برای آن ها مهیا کنید.

 از کوددهی گل ها به مقدار زیاد بپرهیزید.

 از آبیاری زیاد گل ها به دفعات زیاد بپرهیزید.

 هر آفتی روی گل ها می بینید برای از بین بردن آفت سریع اقدام کنید.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بالا